Розроблено новий перелік захворювань, при яких людина може безоплатно отримати від держави автомобіль | umj.com.ua

Устінoв O.В.

Рeзюмe. Нa   грoмaдськe oбгoвoрeння винeсeнo відпoвідний прoeкт нaкaзу МOЗ Укрaїни

Юридичнe oбґрунтувaння

Міністeрствoм oxoрoни здoрoв’я Укрaїни нa   грoмaдськe oбгoвoрeння прoпoнується прoeкт нaкaзу «Прo   зaтвeрджeння Пeрeліку мeдичниx пoкaзaнь нa   прaвo oдeржaння oсoбaми з   інвaлідністю спeціaльнoгo aвтoмoбільнoгo трaнспoрту» (дaлі   — прoeкт нaкaзу).

Прoeкт нaкaзу рoзрoблeнo Міністeрствoм oxoрoни здoрoв’я Укрaїни відпoвіднo дo   стaтті 7   Зaкoну Укрaїни «Прo   рeaбілітaцію інвaлідів в   Укрaїні», aбзaцу сьoмoгo підпункту 1   пункту 11   Пoлoжeння прo   мeдикo-сoціaльну eкспeртизу, зaтвeрджeнoгo Пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 3   грудня 2009   р. №   1317, тa з   мeтoю викoнaння нaкaзу Міністeрствa охорони здоров’я України від   9   березня 2017   р. №   243 «Про   затвердження заходів Міністерства охорони здоров’я України з   правової роботи, перегляду та   приведення у   відповідність до   законодавства про   державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» з   урахуванням заключних зауважень, наданих Комітетом ООН з   прав інвалідів до   першої періодичної доповіді України про   виконання Конвенції про   права інвалідів.

Мета розробки документа

Проект наказу розроблено з   метою затвердження нового Переліку медичних показань на   право одержання особами з   інвалідністю спеціального автомобільного транспорту з   метою приведення його у   відповідність до   законодавства України.

Перелік захворювань, при   яких можна отримати автомобіль від держави

Перелік медичних показань на   право одержання особами з   інвалідністю спеціального автомобільного транспорту:

1. Кукса гомілки чи більш висока ампутація нижньої кінцівки.

2. Двобічна кукса стопи з   резекцією голівок плюсневих кісток за   Шарпом та бiльш високi ампутацiї ступнiв.

3. Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно утруднюють статико-динамічну функцію:

а) анкілоз або різко виражена контрактура кульшового чи колінного суглоба;

б) різко виражена контрактура чи анкілоз двох скокових суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз скокового суглоба з   розташуванням стопи у   функціонально невигідному положенні;

в) хибний суглоб стегна, обох кісток гомілки або великої гомілкової кістки при   деформації малої гомілкової кістки під кутом менше 170   градусів;

г) нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з   вираженим порушенням функції кінцівки;

д) ендопротез кульшового чи колінного суглоба;

ж) вкорочення однієї нижньої кінцівки на   7   см та більше;

з) хронiчний остеомiєлiт однiєї нижньої кiнцiвки при   наявностi нориці чи порожнини з   секвестром при   помiрному порушеннi функцiї другої нижньої кiнцiвки (деформуючий коксартроз ІІ   ступеня, деформуючий артроз колiнного суглоба ІІ   ступеня, скокового суглоба ІІ   ступеня, вкорочення кiнцiвки на   3–5   см);

к) незрослі переломи тазового кільця, а   також множинні переломи тазового кільця, що неправильно зрослися з   помірно вираженою контрактурою кульшових суглобів і значним порушенням опори та ходи.

4. Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з   наявністю виразок, що тривало не   заживають, розміром: на   гомілці 20   кв.   см і більше; на   тилі ступні   — 5   кв.   см і більше; на   підошві   — 2   кв.   см і більше.

5. Захворювання та деформацiї хребта, що призводять до   вiдсутностi рухiв у   всiх його вiддiлах, окрiм шийного, або скривлення хребта ІІІ–IV ступеня.

6. Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно утруднюють пересування:

а) параліч чи виражений парез однієї нижньої кінцівки;

б) геміплегія чи виражений геміпарез;

в) нижня параплегія, виражений нижній парапарез, виражений парез обох стоп; виражений парез стопи та параліч іншої стопи;

г) виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдроми.

7. Облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок із   хронічною артеріальною недостатністю І–II ступеня.

8. Захворювання вен однієї нижньої кінцівки з   хронічною венною недостатністю III ступеня або захворювання вен обох кінцівок із   хронічною венною недостатністю II–III ступеня.

9. Лімфедема нижніх кінцівок із   хронічною лімфатичною недостатністю III   ступеня або однієї нижньої кінцівки IV   ступеня.

Де ознайомитися?

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на   офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у   мережі Інтернет.

Куди надсилати пропозиції?

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу можна надсилати протягом місяця з   дати публікації на   адресу: Міністерство охорони здоров’я України: вул. Грушевського, 7, м.   Київ, 01601, Медичний департамент, Перепелична Рената Ярославівна, тел.: (044) 463-75-91, e-mail:   renulya@meta.ua.

Нагадаємо також, що Україна переходить на   сучасні принципи допомоги особам з   інвалідністю шляхом впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.

Прес-служба «Українського медичного часопису»

за   матеріалами moz.gov.ua